Varför postural träning?

Jag har jobbat som kroppsterapeut i femton år och gått på behandling hos alla typer av terapeuter regelbundet. Tränat yoga, gym, löpning och funktionell träning och ändå har vissa problem med min kropp kvarstått. Tills jag hittade postural träning i början av 2018 och hoppade på utbildningen till Optimumtränare med Markus Greus.
Efter första kurshelgen hade jag återfått full rörlighet i de delar av kroppen som tidigare krånglat och blev helt smärtfri. Detsamma upplever många av mina kurskamrater och kunder.

Jag är helt för att röra sig på så många olika sätt som möjligt och att ge kroppen uppgifter att lösa. Det finns verkligen inte bara en väg som är rätt, men mer om detta i kommande inlägg. Idag skall vi fokusera på varför vi kan behöva specifik stabilisering av hållningskedjan och bryta ner funktionella obalanser i småbitar för att lättare kunna angripa problemen.

”Kroppen består av djupt liggande hållningsmuskulatur. Denna muskulatur håller dig upprätt när du står och sitter. Dessa musklers jobb är också att hålla alla leder i neutral position för att rörelsemusklerna i sin tur skall kunna arbeta på ett optimalt sätt. När hållningsmuskulaturen inte fungerar som den skall dras leder ur sin neutrala position och vi får t.ex. fötter som är utåtvridna, utplanad svank och framskjuten huvudposition. Man kan också få en sidoböjd ryggrad eller ett roterat bäcken. Ibland går detta att åtgärda via behandling men om problemen återkommer behövs en annan lösning.
Inom den Posturala terapin går vi till och förstår grundorsaken.
Vi ser till alla delar av kroppen och behandlar/tränar dessa.
Vi utgår från specifika tester för att se funktionen i kroppen och sätta ihop ett skräddarsytt program för just dig. Gemensamt för nästan alla är att musklerna längs Deep front line behöver aktiveras och ytlig muskulatur behöver spännas av. När sedan hållningsmusklerna fungerar som de skall ser vi till att de kopplar ihop med de sekundära stabilisatorerna och att du är jämnstark på båda sidorna av kroppen.”

Hållningen är egentligen bara ett kvitto på hur du använder din kropp och jag jobbar just nu i min egen värld med att försöka få ihop att det å ena sidan är viktigt att röra sig på så många olika sätt som möjligt och att det å andra sidan kan behövas väldigt specifik träning för att komma tillrätta med obalanser. Jag ser därför Postural träning mer som en terapiform än en träningsmetod.

Har du några frågor på inlägget får du gärna kontakta mig så försöker jag svara så gott jag kan.

Mvh Lena Manea