Friskvård

Den främsta anledningen till att människor uppsöker mig är för manuell behandling.
Även om all forskning visar på att det är aktiv rörelse som är den stora förändringsfaktorn så kan en behandling öppna upp ett så kallat ”neuralt fönster” där förändring möjliggörs.
Du blir uppmärksam på eventuellt ömma punkter och kan själv känna vart du är stel under en behandling.

På grund av vår moderna livsstil, som inte bjuder på tillräckligt med variation för kroppen kombinerat med en oftast för hög stressnivå, tycker jag det är en mycket god idé att boosta systemet med en behandling då och då. Jag tror dock inte (längre) på förklaringsmodeller där vi terapeuter pratar om låsningar, sneda bäcken, benlängdsskillnad osv. som en orsak till att gång på gång återkomma till oss. Här är forskningen rörande överens om att det en förändring i rörelsemönster som behövs. Med mer rörelseerfarenhet och ökad proprioception kommer kroppen själv att välja en bättre grundposition och hållningen är för mig idag ”bara” ett kvitto på hur du har rört dig och ger mig ledtrådar till vad för rörelse du behöver mer av. Mest effekt får vi om vi kombinerar en behandling med rörelse direkt på plats. Du får enkla, roliga övningar av mig, garanterat sådana du inte gjort tidigare.

Hos mig får du en individanpassad behandling där jag blandar olika manuella tekniker från massageterapi, osteopati och kinesiologi med akupunktur och triggerpunktsbehandling.
Jag strävar under en behandling efter att hjälpa dig få bättre kroppsmedvetenhet och att skapa trygghet och ökad kapacitet i nervssystemet. Behandlingen syftar till att lokalt öka cirkulationen, att spänningar i muskler och bindväv skall släppa samt att optimal rörlighet i lederna återfås.

En effektiv behandling för de flesta problem.

Vi behöver rörelse för att må bra. De flesta av oss behöver mer rörelse men framförallt mer varierad rörelse. Rörelse ger smärtlindring, är den bästa antidepressiva medicinen och gör att hjärnan fortsätter att anpassa sig hela livet. Rörelse är också nära kopplat till god inlärning.
Precis som när vi vitaminberikar mat som inte innehåller tillräckligt med näring vill jag få oss att berika vår vardag på alla de naturliga rörelser som vi går miste om i en modern livsstil.
Oavsett arbete, ålder, krämpor eller funktionella hinder kan du öka din rörelse och dina rörelser i vardagen. Jag önskar oss bort från tänket om träning och till tänket om rörelse som kan ske hela tiden, överallt. Rörelse kan vara och skall vara roligt. Här finns inga rätt och fel, bara olika sätt att lösa rörelsegåtor på.

Kroppen består av djupt liggande hållningsmuskulatur. Dessa musklers jobb är att hålla alla leder i neutral position för att rörelsemusklerna i sin tur skall kunna arbeta på ett optimalt sätt. Min roll som Postural tränare är att uppmärksamma dina mönster och hjälpa dig med vilka rörelser du behöver mer av.
Gemensamt för nästan alla är att musklerna längs Deep front line behöver aktiveras och ytlig muskulatur som t.ex biceps behöver spännas av.
Jag har sett stora förbättringar på människors hållning och smärta tack vare att de tränat posturalt, men dessa två behöver inte ha ett samband och när de så har, är det troligtvis för att nervsystemet blivit tryggare tack vare träningen

Nästan alla som kommer till mig har ont. Smärta är ett utav de områden som jag idag är expert på. Smärta är kroppens skyddssystem och signalerar att något behöver uppmärksammas och förändras. Det signalerar ”hot om vävnadsskada” men står inte alltid i relation till vävnadsskada. Akut smärta står i större relation till faktiskt vävnadsskada än kronisk smärta. Smärta är upplevelsebaserad och sitter i nervsystemet, inte i vävnaden. Det betyder givetvis inte att den är inbillad men det betyder att många olika faktorer kan påverka hur stark smärtan du upplever är. Vi kan jobba med smärtupplevelse på många olika sätt och vi vet att stressreglering, avspänning och vila, sömn, kost, rörelse och utbildning om smärta är viktiga komponenter. Om vi kan se smärtan som en lärare och bli nyfikna på vad den vill berätta för oss har vi kommit långt.

Stressresponsen är en naturlig del av livet och någonting bra, utan den hade vi inte överlevt, men det är meningen att vi skall göra något med energin som kommer när systemet aktiveras och och sedan slappna av igen när faran är över. Många lever idag med alldeles för hög och kronisk stress utan möjlighet att ge utlopp för stressenergin och utan att kunna återhämta sig ordentligt.
Vi kan ha små eller stora traumatiska upplevelser i bagaget som fortsätter att påverka oss genom att systemet blir triggat. Vi kan också ha något i vår vardag som vi inte känner oss trygga och tillfreds med.
Ju mer trygghet och kapacitet vi kan skapa i nervsystemet desto bättre. Ju mer vi kan öva oss i närvaro, kroppsmedvetenhet och i att känna våra responser på stimuli samt ge utlopp för de impulser som dessa ger (på ett säkert och integrerande sätt), desto bättre.

På detta möte får du större förståelse för:
*Fotens naturliga form
*Fotens uppbyggnad
*Fotvänliga skor

Vi testar och studerar:
*Din fots funktion
*Din fots aktuella behov
*Din nuvarande gångteknik

Du får tips och råd kring:
*Din individuella resa till funktionella fötter
*Övningar för mobilitet, stabilitet och styrka
*Övningar för bättre gångteknik

Obs! Jag rekommenderar inte inlägg och stabila skor som försvagar fötterna och hindrar sensorisk information från underlaget. Det finns lägen då inlägg och stabila skor är önskvärt men då tillfälligt och med en rehabiliteringsplan. Har du fått din nuvarande syn på skor av en ortoped som säljer inlägg eller en sko-försäljare så skiljer den sig avsevärt från min.

Vi behöver rörelse för att må bra. De flesta av oss behöver mer rörelse men framförallt mer varierad rörelse. Rörelse ger smärtlindring, är den bästa antidepressiva medicinen och gör att hjärnan fortsätter att anpassa sig hela livet. Rörelse är också nära kopplat till god inlärning.
Precis som när vi vitaminberikar mat som inte innehåller tillräckligt med näring vill jag få oss att berika vår vardag på alla de naturliga rörelser som vi går miste om i en modern livsstil.
Oavsett arbete, ålder, krämpor eller funktionella hinder kan du öka din rörelse och dina rörelser i vardagen. Jag önskar oss bort från tänket om träning och till tänket om rörelse som kan ske hela tiden, överallt. Rörelse kan vara och skall vara roligt. Här finns inga rätt och fel, bara olika sätt att lösa rörelsegåtor på.

Kroppen består av djupt liggande hållningsmuskulatur. Dessa musklers jobb är att hålla alla leder i neutral position för att rörelsemusklerna i sin tur skall kunna arbeta på ett optimalt sätt. Min roll som Postural tränare är att uppmärksamma dina mönster och hjälpa dig med vilka rörelser du behöver mer av.
Gemensamt för nästan alla är att musklerna längs Deep front line behöver aktiveras och ytlig muskulatur som t.ex biceps behöver spännas av.
Jag har sett stora förbättringar på människors hållning och smärta tack vare att de tränat posturalt, men dessa två behöver inte ha ett samband och när de så har, är det troligtvis för att nervsystemet blivit tryggare tack vare träningen

Nästan alla som kommer till mig har ont. Smärta är ett utav de områden som jag idag är expert på. Smärta är kroppens skyddssystem och signalerar att något behöver uppmärksammas och förändras. Det signalerar ”hot om vävnadsskada” men står inte alltid i relation till vävnadsskada. Akut smärta står i större relation till faktiskt vävnadsskada än kronisk smärta. Smärta är upplevelsebaserad och sitter i nervsystemet, inte i vävnaden. Det betyder givetvis inte att den är inbillad men det betyder att många olika faktorer kan påverka hur stark smärtan du upplever är. Vi kan jobba med smärtupplevelse på många olika sätt och vi vet att stressreglering, avspänning och vila, sömn, kost, rörelse och utbildning om smärta är viktiga komponenter. Om vi kan se smärtan som en lärare och bli nyfikna på vad den vill berätta för oss har vi kommit långt.

Stressresponsen är en naturlig del av livet och någonting bra, utan den hade vi inte överlevt, men det är meningen att vi skall göra något med energin som kommer när systemet aktiveras och och sedan slappna av igen när faran är över. Många lever idag med alldeles för hög och kronisk stress utan möjlighet att ge utlopp för stressenergin och utan att kunna återhämta sig ordentligt.
Vi kan ha små eller stora traumatiska upplevelser i bagaget som fortsätter att påverka oss genom att systemet blir triggat. Vi kan också ha något i vår vardag som vi inte känner oss trygga och tillfreds med.
Ju mer trygghet och kapacitet vi kan skapa i nervsystemet desto bättre. Ju mer vi kan öva oss i närvaro, kroppsmedvetenhet och i att känna våra responser på stimuli samt ge utlopp för de impulser som dessa ger (på ett säkert och integrerande sätt), desto bättre.